UbahNS Logo

Keputusan Terkini (8:45pm). P127, Jempol - PR Menang., majority 5354. - P.130, Rasah - PR Menang, majority 20031.

Bahasa Malaysia | 华语 | தமிழ் | English
5.0 Agama Islam dan Agama-Agama Lain

5.1 Islam dan Pendidikan Islam 5.1.1 Memperkemaskan sistem pungutan dan agihan zakat sebagai satu instrumen pembasmian kemiskinan.

 

5.1.2 Meningkatkan peruntukan tahunan untuk hal ehwal Islam.

5.1.3 Menggalakkan masyarakat Islam menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat.

5.1.4 Menggalakkan penglibatan ahli qariyah dalam memilih AJK Masjid masing-masing. 5.1.5 Mengembangkan sistem pendidikan sekolah agama rakyat (SAR) secara sistematik. 5.1.6 Melanjutkan pendidikan KAFA sehingga ke sekolah menengah.

5.1.7 Menaikkan elaun guru KAFA kepada RM1,000 sebulan dan memberi elaun RM250 sebulan kepada guru Al Qur’an. 5.2 Agama-Agama Lain

5.2.1 Mewujudkan portfolio hal ehwal bukan Islam.

5.2.2 Memberikan peruntukan tahunan kepada badan-badan induk agama bukan Islam.