UbahNS Logo

Keputusan Terkini (8:45pm). P127, Jempol - PR Menang., majority 5354. - P.130, Rasah - PR Menang, majority 20031.

Bahasa Malaysia | 华语 | தமிழ் | English

<id=”top”>

1.0 Pentadbiran dan Kewangan Awam

 

1.1 Mewajibkan Menteri Besar dan Ahli EXCO mengisytiharkan harta.

1.2 Menguruskan kewangan Negeri secara berhemat dan memastikan tiada ketirisan dan pembaziran dalam belanjawan Kerajaan.

1.3 Mengamalkan sistem tender terbuka bagi perolehan dan projek pembangunan sektor awam.

1.4 Menubuhkan Badan Semak dan Tara untuk meningkatkan keamanahan, ketelusan, kebertanggugjawaban dan membasmi rasuah.

1.5 Menangani kerenah birokrasi dan campur tangan politik dalam pentadbiran awam supaya urusan rakyat dengan jabatan dan agensi kerajaan mudah, cepat, telus dan tanpa rasuah dan pilih kasih.

1.6 Mendemokrasikan pemilihan ahli majlis Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan membuka mesyuarat PBT kepada orang ramai.

1.7 Mendemokrasikan pemilihan ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampong (JKKK).

1.8 Mewujudkan “Enakmen Kebebasan Maklumat” bagi memberi akses kepada rakyat mendapatkan maklumat awam.

官話

Return to Top
<id=”cina”>
<id=”tamil”>
<id=”english”>